giro shoes width d means 500 calorie
giro shoes width d means 500 calorie